RVTools 3.0

RVTools je Windows aplikácia napísaná v .NET 2.0, ktorá využíva VMwarové rozhranie na zobrazenie informácií o virtuálnych strojoch a ESX hostoch – komunikuje s ESX Server 3.5, VirtualCenter 2.5, ESX Server 3i,ESX Server 4i, VirtualCenter 4.0, ESX 4.0, VirtualCenter 4.1 a ESX 4.1.

Continue reading